Skip to main content

Coalitiepartners BBB-NDB en CDA hebben door middel van een nieuw voorstel extra geld beschikbaar gesteld om vrijkomende gemeentelijke gronden snel te transformeren naar woningbouwlocaties. Door nu al voorbereidingen te treffen kan direct na de toekomstige opening van het KC Beek op de gronden van de voormalige Beekse basisschoollocaties nieuwe woningen worden gerealiseerd. Het amendement op het Beeks Versnellingsplan van de Afwijkingenrapportage 2024 werd raadsbreed aangenomen.

De jaarrekening 2023 is vastgesteld en de raad heeft bestemming gegeven aan het positieve resultaat uit dit boekjaar. Een fors bedrag dat enerzijds zal worden ingezet ter dekking van de risico’s in de toekomst, maar anderzijds ook als kans wordt gezien om te kijken naar de mogelijkheden van versnelling in deze raadsperiode. Het CDA Beek is van mening dat de doelstellingen die aan het begin van deze raadsperiode zijn gesteld niet onhaalbaar zijn, maar wel dat er een tandje bij moet om deze te behalen.

Het versnellingsplan, dat is opgesteld als wenselijke aanvulling op de afwijkingenrapportage 2024, wordt dan ook van harte toegejuicht door het CDA Beek. Tijdens de commissiebehandeling heeft het CDA Beek dit kenbaar gemaakt en met een positieve grondhouding gekeken naar het voorliggende stuk. Echter, het versnellingsplan is wat het CDA Beek betreft niet compleet.

De krapte op de woningmarkt staat hoog op de agenda van het CDA Beek en naar onze mening ook raadsbreed. De problemen lijken maandelijks niet kleiner te worden, zowel landelijk als in het Beekse. Het versnellingsplan onder Opgave 6 is een welkome aanvulling op ambitieuze woonplannen van het college, maar besturen is ook vooruitkijken.

Het CDA Beek acht het dan ook van groot belang om voort te sorteren op toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt. De druk is zo groot dat we niet meer wachten tot morgen. Wat ons betreft moet dé eerste dag na de opening van het nieuwe KC Beek meteen een concreet wooninitiatief op locaties klaar staan. Dit kan alleen gerealiseerd worden door nog vóór de realisatie van het KC Beek met een goed voorbereid plan te komen. Het is voor het CDA Beek niet meer dan logisch dat de gemeente deze volkshuisvestigingsrol actief oppakt en initiatieven vroegtijdig in goede banen leidt. Alleen dan kunnen we deze lastige maatschappelijke kwestie oplossen.

Het CDA Beek heeft dan ook het amendement ingediend om deze prioriteit nog duidelijker te maken. We moeten als gemeente actief aan de slag om de woningmarkt te verbeteren, zodat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.