CDA Beek

Fractie

Filter

Marie-José de Bruijn

Fractievoorzitter

Jens Janssen

Raadslid

Raymond Dirx

Raadslid

Max van den Bongard

Burgercommissielid

Elmar Verpoort

Burgercommissielid

Daphne Notten

Burgercommissielid

Peter van der Velden

Burgercommissielid
CDA Beek

Bestuur

Filter

Mattie Kaelen

Voorzitter

Daphne Notten

Secretaris

Raymond Dirx

Penningmeester
CDA Beek

College

Filter

Ralph Diederen

Portefeuille financiën, wonen, sport

Rob Schwillens

Portefeuille Energietransitie, Openbare ruimte en Mobiliteit