LIJST 2 NR. 5

Marie-José de Bruijn

Ik ben Marie-José de Bruijn. Al meer dan 4 jaar mag ik de burgers van Beek vertegenwoordigen in de raad. Ik voel me trots omdat ik ook deel uitmaak van de Genhoutse gemeenschap. Een plek waar de samenleving nog écht samen leeft. De afgelopen jaren hebben de mensen van Genhout hard gewerkt aan plannen om het dorp ook in de toekomst leefbaar te houden. Daar zijn nieuwe woningen en voorzieningen, zoals een basisschool en gemeenschapshuis onmisbaar bij. De komende jaren wil ik mij daarom ook blijven inzetten voor de voorzieningen en leefbaarheid in heel Beek en in Genhout in het bijzonder. Daarom vraag ik uw stem. Veur Baek en Genhout!