LIJST 2 NR. 4

Michael Theuns

Ik ben Michael. Ik ben graag actief in het Beekse verenigingsleven. Bijvoorbeeld als voorzitter bij VV Caesar of met onze carnavalsvereniging bij Café Napoleon. Vier jaar geleden heb ik mij verkiesbaar gesteld om verantwoordelijkheid te nemen voor de levendigheid en leefbaarheid van Beek. En we hebben mooie resultaten behaald. Zo hebben we als CDA het initiatief genomen om:

  • het verkopen van de Asta te voorkomen zodat deze definitief behouden is voor Beek;
  • de muziekverenigingen die op straat stonden onderdak te bieden in de muziekschool;
  • geplande zonneweides in het groene hart van onze gemeente te voorkomen;
  • en hebben we het verbod op het bouwen van nieuwbouwwoningen eindelijk afgeschaft.

Zo wordt er nu in Beek weer op diverse plekken gebouwd aan woningen voor jong en oud. Maar dat moeten er nog veel meer worden. Als raadslid wil ik daar ook de komende vier jaar weer voor blijven knokken. Daar heb ik wel uw voorkeursstem voor nodig. Daarom vraag ik uw stem. Veur Baek!