Skip to main content

Na meerdere hoogtepunten zoals de start van de bouw en het bereiken van het hoogste punt, nadert de bouw van de BMV Spaubeek. De BMV wordt het nieuwe huis voor alle Spaubeekse verenigingen, de bassischool, huisarts en nog vele andere bewoners. Daarmee vormt de BMV het nieuwe ontmoetings hart van Spaubeek. De komende tijd zal gestart worden met de afwerking van het buitenterrein. Met het verhuizen van de functies uit de ‘oude’ bassischool en het MFC komt er ook weer ruimte vrij , die wat het CDA betreft moet worden benut voor woningbouw.