Skip to main content

Op 25 april 2024 heeft ons raadslid Geert Ghijsen tijdens de raadsvergadering de problemen rondom de markt in het centrum van Beek besproken. Op de agenda stond tijdens deze vergadering het verzoek voor de raad om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de gebiedsontwikkeling rondom de markt. Vandaar dat het CDA Beek samen met onder andere BBB-NDB en BVB drie moties heeft ingediend.

Motie veilige fietsroute én verbinding met oversteekplek

Het veranderen van de verkeersontsluiting kan grote gevolgen voor fietsers en voetgangers. Het is dan ook gewenst om de positie voor hen te verbeteren. Dit zou kunnen worden verbeterd door de markt te verbinden met de oversteekplekken Burgemeester Janssenstraat en Wolfeynde.

 

Motie vergeet de Heirstraat niet

Er wordt al enkele jaren gesproken over een noodzakelijke renovatie van de Heirstraat. Daarom vinden wij dat moet worden onderzocht of de renovatie van de Heirstraat kan worden opgenomen in het project voor gebiedsontwikkeling van het centrum.

 

Motie uitvoeringsstrategie en beperken overlast

Met deze motie wordt het college verzocht om in overleg met de nutsvoorzieningen een nieuwe planning te maken waarin de van Sonsbeecklaan eerder wordt aangepakt dan de Markt en de betrokken partijen zo snel mogelijk te informeren en periodiek te blijven informeren over de planning.