Skip to main content

Afgelopen weekend was het precies twee jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Gedurende deze periode hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van Baek, mit Baek en veur Baek! Dus tijd om stil te staan bij wat we allemaal hebben bereikt.

Tijdens de begrotingsbehandeling van 2024 op 9 november 2023 heeft het CDA Beek met succes een amendement ingediend om de bezuiniging van 10% op verenigingen terug te draaien. Hierdoor blijft het verenigingsleven in stand voor de komende generaties!

Na een langdurig traject is de herinrichting van de omgeving rondom het treinstation Beek-Elsloo eindelijk op gang gekomen. Tijdens de raadsvergadering op 7 december 2023 werd het plan goedgekeurd en op 23 februari jl. is de eerste schop in de grond gegaan. Deze herinrichting zal zorgen voor meer veiligheid en betere bereikbaarheid van het station.

Het CDA Beek is van mening dat het verhogen van de OZB de laatste optie moet zijn als het gaat om het beheer van de gemeentefinanciƫn. Het is niet wenselijk dat de inwoners onnodig belast worden. Om deze reden heeft het CDA middels een amendement ervoor gezorgd dat de OZB verhoging in de begroting van 2024 is geschrapt. Dit werd bereikt door kritisch te kijken naar incidentele uitgaven en het gebruik van gemeentelijke potjes.

Om de leefbaarheid van kernen te behouden is burgerkracht van groot belang. Het CDA Beek draait de vraag om en vraagt niet meer wat de gemeente kan doen voor haar inwoners, maar wat inwoners kunnen doen voor hun gemeenschap. Dankzij de instemming van de raad met initiatieven zoals de dorpsgaard in Genhout, de herinrichting van de locatie Betonfabriek Gelissen in Kelmond, verkeersveiligheid bij DoKuSoZa in Spaubeek en de aanleg van kleedlokalen bij GSV ’28 wordt hier actief aan gewerkt.

Om de regionale economie te versterken blijft het CDA Beek inzetten op een duurzame doorontwikkeling van het vliegveld Maastricht Aachen Airport. De oprichting van het Omgevingsfonds MAA zorgt voor een balans tussen economie en leefomgeving, terwijl tijdens de raadsvergadering van 8 februari jl. ook een voorstel werd aangenomen om de weginfrastructuur rondom het vliegveld te verbeteren.

De Sint-Martinuskerk in Beek vertoont al enige tijd verzakkingen en heeft daarom restauratie nodig om dit iconische kerkelijke erfgoed te behouden. Tijdens de behandeling van de kaderbrief 2024 op 13 juli 2023 heeft het CDA Beek een motie ingediend om financiering te zoeken voor de restauratie van de kerk. Dit heeft geleid tot de eerste stap naar het behoud van dit dierbare erfgoed, mede dankzij financiering vanuit de provincie.