Skip to main content

Als CDA Beek zijn wij verheugd dat Waterschap Limburg en de gemeente Beek de handen ineen slaan om de wateroverlast in en rondom Beek, Neerbeek en Spaubeek aan te pakken. Ons gebied en onze inwoners hebben de afgelopen jaren meerdere malen hevige wateroverlast ervaren als gevolg van klimaatverandering en hoosbuien. Het is daarom van groot belang dat er nu gerichte maatregelen worden genomen om deze problematiek aan te pakken.

Op 10 april werd de intentieovereenkomst getekend door wethouder Rob Schwillens en waterschapbestuurder Josette Van Wersch. Samen met Waterschap Limburg wordt er gekeken naar het water dat vanuit landelijk gebied richting de kernen stroomt en worden er oplossingen gezocht om wateroverlast te voorkomen.

“In Beek en Spaubeek hebben we twee keer kort achterelkaar ernstige wateroverlast gehad als gevolg van hevige regenval. Dit heeft een diepe indruk achtergelaten. De aanpak van wateroverlast heeft onze voortdurende aandacht. Als gemeente willen wij ons inzetten om overlast van water in de toekomst te voorkomen of te verminderen en daarvoor werken wij graag samen met onze inwoners en Waterschap Limburg.”

─ Wethouder Rob Schwillens

Om betrokkenen en inwoners te informeren en input op te halen, worden er inwonersavonden georganiseerd. Op 23 april is er een avond voor inwoners en betrokkenen uit Spaubeek en op 24 april voor inwoners en betrokkenen uit Beek en Neerbeek. Deze avonden vinden plaats in het gemeentehuis van Beek om 19:15 uur.