Skip to main content

Vanaf vandaag zijn de werkzaamheden gestart in de stationsomgeving! Wethouder Rob Schwillens, wethouder Danny Hendrix (Gemeente Stein), Marco Ritzen (Provincie Limburg), Dimitri Kruik (ProRail), Frank Bukkems (Nederlandse Spoorwegen) en Bart Couwenberg (Den Ouden Infra) hebben het bouwbord onthuld. Hiermee wordt het plan dat door de raad is aangenomen in gang gezet. De herinrichting van het station zal:

✅ de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de stationsomgeving als OV-knooppunt vergroten
✅ een betere ontsluiting van het station vanaf de Steinse zijde mogelijk maken
✅ de parkeercapaciteit voor zowel auto’s als fietsen verbeteren
✅ de afwikkeling van het busvervoer verbeteren
✅ de doorstroming en veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat verbeteren